Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine" broj 116/18 i 79/19) uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.