Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine" broj 116/18) koja je stupila na snagu 1. siječnja 2019. godine uređeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.