Geoportal ISPU i interoperabilnost

Putem geoportala omogućava se prikaz i pregled javno dostupnih prostorno - planskih slojeva i drugih prostornih slojeva, podataka i informacija iz modula ISPU-a i drugih izvora. Pristup geoportalu ISPU-a je u načelu javan, osim dijelovima pojedinih modula koji služe za unos i/ili verifikaciju podataka i koji su dostupni ovlaštenim korisnicima iz državnih i javnih institucija u skladu s njihovim nadležnostima. Geoportal ISPU-a sadrži i alate za upravljanje prikazom, alate za mjerenje, crtanje i opis, pretraživanje te ispis prikazanog sadržaja. Korištenjem alata Info lokacija u budućnosti će se omogućiti dohvat svih podataka o pojedinoj katastarskoj čestici, uključujući i sve relevantne odredbe iz prostornih planova te podatke o izdanim dozvolama.

Moduli ISPU-a su po potrebi funkcionalno povezani radi međusobne komunikacije i razmjene podataka. Tako je, npr., modul eDozvola povezan s modulom eKatalog kako bi se omogućilo da je u eDozvoli uvijek dostupan ažuran popis prostornih planova.  U daljnjem razvoju na sličan način će se povezivati i ostali moduli, bilo međusobno (npr. ePlanovi s eDozvolom i eNekretninama radi prikaza prostornih planova za potrebe rada u modulima), bilo povezivanjem na zajedničke šifrarnike koji će se održavati na jednom mjestu i koristiti u više modula (npr. adresar upravnih odjela, popis stručnih izrađivača prostornih planova, popis javnopravnih tijela i sl.)

S druge strane, osim razmjene podataka između modula ISPU-a, omogućeno je priključenje vanjskih podataka u sustav. Isto je postignuto preko modula "NIPP" na koji se mogu priključivati druga ministarstva i  javnopravna tijela. Za sada je preko NIPP dijela omogućena povezanost s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu, s obzirom na to da je uspostavila mrežne usluge u skladu s INSPIRE direktivom čime se omogućuje interoperabilnost, odnosno prikaz u ISPU. Također je omogućen prikaz sloja plana približnih vrijednosti, prikaz sloja brownfield područja u Republici Hrvatskoj te građevinskih područja kao rezultat obrade važećih prostornih planova u zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba provedene prema specifikaciji izrađenoj u Zavodu za prostorni razvoj.

Osim kroz dio NIPP-a, u glavnom izborniku, podaci drugih javnopravnih tijela na geoportalu ISPU-a dostupni su kroz dio u glavnom izborniku pod nazivom "podloge". Podloge omogućavaju pristup podacima Državne geodetske uprave: kartografskim podlogama, Registru prostornih jedinica, digitalnom katastarskom planu i dr., podacima Hrvatskog hidrografskog instituta, te ostalim podlogama.

Priključne komponente ne opterećuju sustav ISPU-a, a protočnost i brzina odziva ovise o tehničkim parametrima mrežnih usluga. Kompletan ISPU radi na web-sučelju, čime se za računala i drugu opremu korisnika ne polažu posebni zahtjevi, osim stabilne i propusne internetske veze.

Sustav je centralno smješten na serverima APIS-IT-a, u kojem se nalazi podatkovni centar u skladu s odredbama Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi ("Narodne novine", broj 92/14) i pratećih podzakonskih propisa i u kojem su osigurani resursi za sigurnu pohranu i dohvat takvih vrsta podataka, od nacionalnog interesa.

Osim dohvata vanjskih podataka, omogućen je pristup mrežnim uslugama (WMS, WFS) kojima se podaci iz ISPU-a mogu učitavati u druge informacijske sustave, pregledavati i učitavati u GIS-aplikacije na računalima korisnika. Za sad su za pregled (WMS) dostupne odabrane karte prostornih planova državne, županijske i lokalne razine, a za preuzimanje (WFS) prostorni slojevi građevinskih područja. 


Dodatne informacije: