Fond solidarnosti Europske unije

Dana 12. studenog 2020. godine Vlada je usvojila odluku kojom se utvrđuje način raspodjele 683,7 milijuna eura bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU, odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa. Time je stvoren pravni okvir za raspodjelu i nadzor nad trošenjem novaca a definirana su i provedbena tijela po resorima za raspodjelu sredstava. 

Odlukom Vlade definiraju se prilozi (Prilog 1 i Prilog 2).

Provedbena tijela raspisuju javne pozive za različite kategorije troška, na koje se javljaju krajnji korisnici. Nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine a tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa prema zaduženjima iz svoje nadležnosti su: Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo obrane, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija te Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je neovisno revizorsko tijelo za provedbu.

Na trećoj Međuresornoj radnoj skupini za praćenje provedbe bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije namijenjenih za financiranje obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije održanoj 29. prosinca 2020. godine raspravljeni su nacrti javnih poziva i zajedničkih nacionalnih pravila, te su dogovorena daljnja postupanja različitih provedbenih tijela. Procedure će biti raspisane zajedničkim nacionalnim pravilima za Fond Solidarnosti EU, te će u svakom pozivu biti specificiran i modalitet isplate prema krajnjim korisnicima. Svi troškovi nastali od dana potresa, dakle od 22. ožujka 2020. koji odgovaraju prihvatljivim troškovima definiranim u Uredbi o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije u članku 3, stavku 2 biti će prihvatljivi trošak. 

Podsjetimo ovdje kako je Republika Hrvatska sukladno zaključku Vlade od 10. lipnja 2020. godine zatražila dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za saniranje posljedica prouzročenih potresom. 

Temeljem tog zahtjeva Europska komisija je predložila Europskom parlamentu i Vijeću dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 683.740.523,22 eura od čega je do sada već isplaćen predujam u iznosu od 88,9 milijuna Eura. 

Dana 23. studenog 2020. godine zastupnici Europskog parlamenta odobrili su na plenarnoj sjednici pomoć Hrvatskoj iz Europskog fonda solidarnosti za saniranje posljedica razornog potresa u Zagrebu 22. ožujka u visini od 683,7 milijuna eura.