Brzi pregled oštećenja zgrada

Građani s područja pogođenih potresom, koji su pretrpjeli štetu na imovini, do 15. veljače 2021. godine mogu prijaviti oštećenja popunjavanjem UPITNIKA. Podaci iz upitnika unose se u središnju bazu podataka koja služiti za preliminarni  pregled građevina nakon potresa. Građanima je dostupan i pozivni centar za prijavu 0800 2021. 

Cilj brzog (preliminarnog) pregleda je utvrđivanje stupnja oštećenja građevina u odnosu na zaštitu života i imovine. Preglede obavljaju građevinski stručnjaci i to su isključivo preporuke za postupanje vezane za sigurnost (ne odnose se na procjenu šteta, osiguranja i slično). Brzi pregled rezultira dodjeljivanjem određene oznake (naljepnice) koja upućuje na uporabljivost u trenutku obavljanja brzog pregleda.

Dobivena naljepnica, odnosno ocjena uporabljivosti ocjena je stručnjaka o sigurnosti življenja u oštećenoj zgradi i o hitnim mjerama koje je nužno poduzeti (primjerice rušenje dimnjaka, stabilizacija zabatnog zida i slično). Ocjena se može odnositi na cijelu zgradu ili na pojedini dio zgrade. Pregled ne uključuje pregled instalacija ni statički elaborat zgrade. Rezultati preliminarnih pregleda dostupni su u realnom vremenu na stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo : https://www.hcpi.hr/ 


           


Volonterima koji rade na stručnoj procjeni uporabljivosti građevina na potresom pogođenim područjima osigurana je isplata naknade putnih troškova i dnevnica, sukladno zaključku Vlade.  Prijava volontera moguća je putem ovog obrasca

Što ako smatrate da dobivena ocjena oštećenja (oznaka) ne odgovara stvarnom stanju vaše kuće/zgrade?

O vlastitom trošku možete angažirati ovlaštenog inženjera građevinarstva s iskustvom rada na mehaničkoj otpornosti i stabilnosti (tzv. statičara) ili sudskog vještaka iz područja građevinarstva radi detaljnog pregleda nosive konstrukcije. Izrada procjena, elaborata ili stručnih mišljenja o šteti nastale od potresa nije opravdani trošak. Naime, takvi dokumenti uglavnom sadrže opis oštećenja, procjene razine štete i uporabljivosti, fotografije oštećenja te eventualno općenito mišljenje. No ako mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva potvrdi vaše sumnje, svoj zahtjev podnesite sukladno novoj procjeni oštećenja.