Uplata naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja AZONIZ-a

Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, kada rješenje donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, uplaćuje se na sljedeći račun:
 

IBAN HR0910010051700029641
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Upisivanje podataka u polje »poziv na broj primatelja«

Obveznici uplate naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru temeljem rješenja Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada:

  • u polje »model« upisuju broj modela »HR05«
  • u polje »poziv na broj primatelja« upisuju kao:
    • prvi podatak - šifru grada/općine s kontrolnim brojem
    • drugi podatak - OIB dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave
    • treći podatak - broj rješenja o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru (najviše do 5 znamenki) koje donosi Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada