Kontakti

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Selska cesta 136, Zagreb

Radno vrijeme za prijam stranaka:

08:00 - 16:00 sati
Stranke se primaju u Odjelu za prijam stranaka, radn soba br. 202.

Info tel.: 01/3669-810, 811, 812, 813
e-pošta: info@azoniz.hr


Ravnateljica Agencije 

Jasminka Kečanović Šimec, dipl.ing.arh.
Tel: 01/3669 801
e-pošta: jasminka.kecanovic.simec@azoniz.hr


Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, opće, pravne i financijske poslove

Voditeljica Službe za financijsko-računovodstvene poslove, nabavu i analizu
Dunja Fabijanić Jakovčić, dipl.oec.
Tel: 01/3669 839
e-pošta: dunja.fabijanic.jakovcic@azoniz.hr


Sektor za obradu zahtjeva i donošenje rješenja

Voditelj Službe za provjeru digitalnog ortofota, pregled planova, donošenje rješenja i evidentiranje u Informacijski sustav prostornoga uređenja
Ivan Bačić Deprato, mag.ing.geod.et geoinf.
Tel: 01/3669 820
e-pošta: ivan.bacic.deprato@azoniz.hr

Voditeljica Službe za obradu zahtjeva i donošenje rješenja
Vedrana Grbac, dipl.ing.arh.
Tel: 01/3669 805
e-pošta: vedrana.grbac@azoniz.hr

Voditelj Službe za očevid
Frano Bagarić, dipl.ing.arh.
Tel: 01/3669 841
e-pošta: frano.bagaric@azoniz.hr