AZONIZ

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Radno vrijeme za prijam stranaka od 17. lipnja 2019.:
14:00 - 16:00 sati
Stranke se primaju u sobi 202.
 

Zakonom o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 14/19) određeno je da Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) prestaje s radom 1. srpnja 2019. godine

U skladu s odredbom čl.3. st.2. ovog Zakona AZONIZ spise predmeta za  donošenje rješenja o izvedenom stanju, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje započinje vraćati nadležnom upravnom tijelu na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

AZONIZ će podnositeljima zahtjeva, na njihovu adresu koju su dostavili u spis predmeta, uputiti obavijest o povratu istoga nadležnom upravnom tijelu. Ova obavijest će se uputiti za spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje u AZONIZ-u.

Bitno je i spomenuti kako spise predmeta koji su pravomoćno riješeni u AZONIZ-u trajno pohranjuje i čuva u svojoj arhivi nadležno upravno tijelo na čijem području se nalazi građevina koja je ozakonjena, odnosno za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev.
 

Dodatne informacije: