AZONIZ

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Radno vrijeme za prijam stranaka:
08:00 - 16:00 sati
Stranke se primaju u Odjelu za prijam stranaka, radne sobe br. 202. i 203.
Info tel.: 01/3669-810, 811, 812, 813
Ukoliko niste u mogućnosti ostvariti telefonski kontakt sa našim djelatnicima molimo da svoj upit, za predmete koji se nalaze na rješavanju u AZONIZ-u, dostavite putem e-pošte: info@azoniz.hr

U e-pošti navedite podatke na osnovu kojih Vas možemo identificirati kao: 

  1. podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika,
  2. stranku u postupku (koje su se izjasnile kao takve, a na osnovu provjere osobnih podataka i dokumentacije kojom se dokazuje status stranke).

Podaci koji su nam neophodni su sljedeći:

  1. ime i prezime podnositelja zahtjeva ili opunomoćnika
  2. poštansku adresu i mjesto (podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika)
  3. OIB podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika (jer se postupak bez OIB-a ne može provesti)
  4. klasa predmeta UP/I-...-../..-../..... ili u AZONIZ-u ili u ispostavi tijela u kojem je zahtjev zaprimljen
  5. kontakt telefon
 

Dodatne informacije: