AZONIZ

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
Selska cesta 136
10000 Zagreb
Radno vrijeme za prijam stranaka:
08:00 - 16:00 sati
Stranke se primaju u sobi 202.

Info tel.: 01/3669-810, 811
Ukoliko niste u mogućnosti ostvariti telefonski kontakt sa našim djelatnicima molimo da svoj upit, za predmete koji se nalaze na rješavanju u AZONIZ-u, dostavite putem e-pošte: info@azoniz.hr

U e-pošti navedite podatke na osnovu kojih Vas možemo identificirati kao: 

  1. podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika,
  2. stranku u postupku (koje su se izjasnile kao takve, a na osnovu provjere osobnih podataka i dokumentacije kojom se dokazuje status stranke).

Podaci koji su nam neophodni su sljedeći:

  1. ime i prezime podnositelja zahtjeva ili opunomoćnika
  2. poštansku adresu i mjesto (podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika)
  3. OIB podnositelja zahtjeva ili opunomoćenika (jer se postupak bez OIB-a ne može provesti)
  4. klasa predmeta UP/I-...-../..-../..... ili u AZONIZ-u ili u ispostavi tijela u kojem je zahtjev zaprimljen
  5. kontakt telefon

Zakonom o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 14/19) određeno je da Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) prestaje s radom 1. srpnja 2019. godine

U skladu s odredbom čl.3. st.2. ovog Zakona AZONIZ spise predmeta za  donošenje rješenja o izvedenom stanju, uključujući i spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje započinje vraćati nadležnom upravnom tijelu na čijem se području nalazi nezakonito izgrađena zgrada od dana stupanja na snagu ovog Zakona. 

AZONIZ će podnositeljima zahtjeva, na njihovu adresu koju su dostavili u spis predmeta, uputiti obavijest o povratu istoga nadležnom upravnom tijelu. Ova obavijest će se uputiti za spise predmeta u kojima nije doneseno rješenje u AZONIZ-u.

Bitno je i spomenuti kako spise predmeta koji su pravomoćno riješeni u AZONIZ-u trajno pohranjuje i čuva u svojoj arhivi nadležno upravno tijelo na čijem području se nalazi građevina koja je ozakonjena, odnosno za čije je ozakonjenje podnesen zahtjev.
 

Dodatne informacije: