Subvencioniranje stambenih kredita

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017., 2018. i 2019. godine, a mladi se za subvencionirane stambene kredite ponovo mogu javiti od 30. ožujka 2020. godine dok se novi krug prijava očekuje već u rujnu ove godine.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je 11. ožujka 2020. godine Oglas o početku subvencioniranja stambenih kredita. Zahtjevi za subvencioniranje stambenih kredita za 2020. godinu zaprimat će se kako je i planirano od 30. ožujka 2020. godine, poziv će biti otvoren najmanje do kraja travnja, a po potrebi i dulje. 

"Poštujte upute Stožera i čuvajmo jedni druge, a prijavu za subvencije prilagodit ćemo trenutnoj situaciji", rekao je ministar Štromar. Više...

Popis kreditnih institucija (banaka) s kojima je potpisan ugovor o davanju subvencioniranih stambenih kredita objavljen je 6. ožujka 2020. godine. Riječ je o 13 banaka, za koje je nakon pregleda i ocjene ponuda utvrđeno da ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom. Efektivne kamatne stope koje su banke ponudile kreću se od 2,19 do 3,70 posto.

Na poziv će se moći prijaviti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te se kreće od 30 do 51 posto iznosa rate kredita. Najveće  subvencije mogu ostvariti oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili izgraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili izgraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Posljednjim izmjenama zakona koje su donesene u lipnju 2019. godine omogućeno je produženje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu. To konkretno znači da će za obitelj koja već ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina. 

Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 9410 obitelji osiguralo svoj dom a u tim je obiteljima rođeno više od 1275 djece.
 

Dodatne informacije: