Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske 2014

Sukladno članku 4. Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/E i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ), države članice uspostavljaju dugoročnu strategiju za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada.

Prvu Dugoročnu strategiju Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine, te ista objavljena u Narodnim novinama broj 74/14 i dostavljena Europskoj komisiji.

Joint Research Centre*, izradio je za potrebe Europske komisije izvješće o izrađenim Dugoročnim strategijama svih država članica EU. Dugoročna strategija Republike Hrvatske  iz 2014. godine rangirna je kao 9. od 31. zaprimljene strategije.


Izvor: Joint Research Centre, Synthesis Report on the assessment of Member States' building renovation strategies 2016, str. 15. 

Dodatne informacije: