Program ESPON

 

 

      Pratite novosti i događanja vezana uz Program ESPONESPON kontakt točka za Republiku Hrvatsku
Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja:
 
ESPON.kontakt.tocka@mgipu.hr
Tel.: +385 1 3782 452


ESPON EGTC  - otvoreni natječaji za CILJANE ANALIZE

ESPON: "Spatial dynamics and integrated territorial development scenarios for the functional area of central Europe–CE FLOWS"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 300,000.00
Rok za dostavu ponude:                                12. rujna 2019. u 16 h (CET)                                                     

ESPON: "Targeted Analysis "Evaluating Spatial Planning Practices with Digital Plan Data - DIGIPLAN""
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 300,000.00
Rok za dostavu ponude:                               12. rujna 2019. u 14 h (CET) 


ESPON EGTC  - najave
   
Primijenjena istraživanja:
„Digital transition of government and public services“

Ciljane analize
„European Research for Maritime Eco(nomic)clusters governance Strategy (ERMES)“; 
„Developing a metropolitan-regional imaginary, based on an interrelated approach to analysing sociospatial effects of economic restructuring in Milan-Bologna urban region (IMAGINE)“


Objavljena ESPON publikacija

Objavljena je publikacija pod nazivom „Rješavanje izazova migracija radne snage u Europi“. Regije i donositelji odluka na nacionalnoj razini potiču se da ulažu u ekonomiju znanja, rade na privlačnosti regija, razvijaju strategije za dijasporu te implementiraju funkcionalne pristupe urbanom upravljanju.

Publikacija je dostupna ovdje.
 


ESPON EGTC  - otvoreni natječaji

"ESPON Transnational Outreach Support 2019-2022"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 1.330.000,00
Rok za dostavu ponude:                               30. srpnja 2019. u 14:00 h 


ESPON SEMINAR

Iasi, Rumunjska
19. i 20. lipnja 2019. godine

ESPON seminar „Uloga funkcionalnih područja na teritorijalnu koheziju“ organiziran je kao dio rumunjskog predsjedanja Vijećem  EU, u okviru Programa suradnje ESPON 2020, čiji je cilj podržati razvoj politike za promicanje teritorijalne kohezije i uravnoteženog razvoja europskog prostora.

ESPON seminar izvrsna je prilika za umrežavanje i diskusiju kreatora politika, znanstvenika i stručnjaka u cilju razmjene najnovijih informacija te rasprave o pitanjima i izazovima relevantnim za europski prostor.

Više informacija i prijave: https://www.espon.eu/iasi
Prijave su otvorene do 9. lipnja 2019. godine.


OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA CILJANIH ANALIZA  

Rok za podnošenje prijedloga: 28. lipnja 2019.

Popunjavanjem digitalnog obrasca, zainteresirani dionici (TDU, JLP(R)S) mogu predlagati provedbu ciljane analize pod uvjetom da:
  • se ona odnosi na određeni prostorni/teritorijalni kontekst te mogućnosti i izazove koji su pred stvaranjem politika na tom području, 
  • da odražava širu europsku perspektivu te 
  • da se veže na postojeće prostorne podatke proizašle iz ESPON-a.
Zainteresirani dionici mogu podnositi projektni prijedlog samostalno ili u okviru grupe većeg broja dionika koji dijele zajedničku potrebu za provedbom određene analize ili uz podršku neke od krovnih nacionalnih, regionalnih ili EU organizacija. Prijedlog mora biti dobro obrazložen i utemeljen na potrebi stvaranja konkretnih politika, a dionici aktivni tijekom čitavog procesa, od prihvaćanja prijedloga, pripreme javne nabave, tijekom provedbe analize te biti zainteresirani, na odgovarajući način, iskoristiti dobivene rezultate.
 
Upute za podnošenje prijave, prijavni obrazac, izjavu o nepostojanju sukoba interesa te ostale popratne dokumente možete naći na sljedećoj poveznici:  https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses   
 
Molimo da nas o podnesenoj prijavi obavijestite kratkom porukom na ESPON.kontakt.tocka@mgipu.hr

ESPON EGTC  - otvoreni natječaji za CILJANE ANALIZE:

"Business Development Opportunities at External EU Borders"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 250,000.00
Rok za dostavu ponude:                               03. lipnja 2019. u 14:00 h

"Metropolitan Industrial Spatial Strategies & Economic Sprawl"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 265,000.00
Rok za dostavu ponude:                               03. lipnja 2019. u 14:30 h 

"Carrying capacity methodology for tourism"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 275,000.00
Rok za dostavu ponude:                                03. lipnja 2019. u 15:00 h                                                      
                                              
Natječaj za nabavu informatičke opreme:
"ESPON Purchase of IT Hardware"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 36,000.00
Rok za dostavu ponude:                               11. lipnja 2019. u 11:00 h  


OTVORENI ESPON EGTC  - otvoreni natječaji

"ESPON Cultural Heritage as a Source of Societal Well-being in European Regions"
Procijenjena vrijednost:                                EUR 850,000.00
Rok za dostavu ponude:                               29. ožujka 2019. u 15:00 h

"ESPON Interregional Relations in Europe"
Procijenjena vrijednost:                                EUR 1.100,000.00
Rok za dostavu ponude:                               22. ožujka 2019. u 15:00 h

"ESPON Housing Market Dynamics in Cross-border Areas"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 75,000.00
Rok za dostavu ponude:                                21. ožujka 2019. u 14:00 h    
                                                 
SDG localising tool: Localising and measuring Sustainable Development Goals (SDGs) in cities and regions"
Procijenjena vrijednost:                                 EUR 120,000.00
Rok za dostavu ponude:                                18. ožujka 2019. u 14:00 h                                              


NEW THINKING IN SPATIAL PLANNING
Hague, Nizozemska
17. travnja 2019. godine

Međunarodno događanje u okviru programa ESPON posvećeno je završetku izrade Strategije o prostornom planiranju Kraljevine Nizozemske. Ovo je ujedno prilika za raspravu o novim izazovima s kojima se suočava djelatnost prostornog planiranja i mogućim rješenjima kao odgovorima na te izazove. U tom smislu je je događanje i nazvano „Nova promišljanja o prostornom planiranju“ ("New thinking in spatial planning").

Program i prijave: https://www.espon.eu/netherlands


RADIONICE ESPON Open Data Portal

Radionice u Briselu (9. travnja 2019.), Bratislavi (27. lipnja 2019.) i Rigi (5. lipnja 2019.) bit će posvećene korištenju on-line portala otvorenih podataka, kao interaktivnog alata za praćenje i analizu društvenog, gospodarskog i okolišnog razvoja.

Program i prijave:
Brisel, 9. travnja 2019. https://www.espon.eu/open-data-training - zatvoreno
Riga, 5. lipnja 2019. https://www.espon.eu/training-open-data-riga
Bratislava, 27. lipnja 2019. https://www.espon.eu/training-open-data-bratislava


ESPON TIA ALAT, Zagreb, Hrvatska

6. studenog 2018. g. u Zagrebu je održana radionica o ESPON alatu za procjenu teritorijalnog učinka (ESPON TIA tool - Territorial Impact Assessment Tool), nastao unutar Specifičnog cilja SO3 - Poboljšano teritorijalno promatranje i korištenje alata za teritorijalnu analizu.

Radionica je održana u kongresnom centru Forum Zagreb, Radnička cesta 50.

Voditelji radionice bili su g. Bernd Schuh i g. Roman Seidl  iz austrijskog Instituta za prostorno planiranje (ÖIR - Österreichisches Institut für Raumplanung). 

Na radionici su sudjelovali predstavnici zainteresiranih institucija iz Albanije, Slovenije i Hrvatske. S nacionalne razine sudjelovali su predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. 

ESPON TIA alat se može koristiti za ex-ante procjenu teritorijalnog učinka novih EU zakonodavnih prijedloga. Kroz višesatni program radionice prikazano je korištenje ESPON TIA alata, na primjeru učinka prijedloga jedne konkretne EU Direktive na teritorij EU te su učesnici uspješno savladali planirani program radionice. 

Više o temi na linku : https://www.espon.eu/tools-maps/espon-tia-tool


ESPON seminar Beč, Austrija

5. i 6. prosinca 2018. g. u Beču, Austrija, održava se ESPON seminar pod nazivom „New Narratives for Territorial Development“ koji je organiziran u suradnji s austrijskim predsjedništvom Vijeća EU u okviru Programa suradnje ESPON 2020, čiji je cilj podržati razvoj politike za promicanje teritorijalne kohezije i uravnoteženog razvoja europskog prostora.

Glavni cilj ovog seminara je razmotriti „nove europske vizije“ o teritorijalnom razvoju u kontekstu revidiranja Teritorijalne Agende 2020. Nastavno na tu temu raspraviti će se o tome koliko provedba politika sa teritorijalnom dimenzijom utječe na srednjoročne i dugoročne ciljeve kohezijske politike, te osvrnuti na trenutnu situaciju i moguće buduće scenarije razvoja europskog teritorija.

Nadalje, seminar će pružiti uvid u najnovije ESPON dokaze o temama vezanim za uz teritorijalnu kohezijsku raspravu o migracijama, tržištu rada, javnim službama, klimatskim promjenama, prostornom planiranju, upravljanju i sl.

ESPON seminar izvrsna je prilika za umrežavanje i diskusiju kreatora politika, znanstvenika i stručnjaka u cilju razumijevanja razvojnih izazova i potencijala teritorija u širem kontekstu i provođenje politika „na terenu“, te mogućnost ESPON dokaza u podršci tih procesa.
 
Više o temama na linku : https://www.espon.eu/vienna


ESPON seminar Sofia, Bugarska

30. i 31. svibnja 2018., Sofia, Bugarska, održava se ESPON seminar pod nazivom „Teritorijalna kohezija poslije 2020: Integrirani teritorijalni razvoj za bolje politike“.

Seminar će se održati u organizaciji ESPON EGTC-a i Bugarske delegacije.

Cilj seminara je razmatranje i diskusija o teritorijalnim dokazima prikupljenim u okviru dosadašnjih ESPON istraživanja,  te pronalaženje novih smjerova za kreiranje aktualnih teritorijalnih politika. Glavna tema je teritorijalna kohezija u planskom periodu iza 2020.

Seminar je namijenjen širokom krugu: zakonodavcima, dionicima, znanstvenicima i stručnjacima sa raznih polja djelatnosti. Zadnji rok za prijavu je 16. svibanj 2018.

Više o temama na poveznici  


6. veljače 2018. godine u Brusselesu se održava završna konferencija u okviru ESPON ciljane analize "Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas – SPIMA".

Konferencija će se održati u organizaciji ESPON EGTC-a i Norveške delegacije.

Fokus je na uvidu u procese i potencijale prostornog planiranja, a ujedno se mijenja dosadašnje poimanje funkcionalnih urbanih područja.

Konferencija je namijenjena širokom krugu dionika.

Više infomacija dostupno je OVDJE


03. listopada 2017. godine, Rim: Konferencija u okviru ESPON programa "South Europe at the crossroads - Are we making the right decisions about accessibility investments for the future?"

Konferencija će se održati u organizaciji agencija Inova+ koordinatora transnacionalnih aktivnosti za program ESPON i European Regions Research and Innovation Network/ERRIN, a namijenjena je širokom krugu dionika.

Fokus je na prometnoj povezanosti regije jugoistočne Europe.

Više informacija dostupno je OVDJE


Poziv na sudjelovanje u ESPON studiji o digitalizaciji javnih usluga u europskim gradovima 
 
ESPON je pokrenuo istraživanje koje nastoji prikupiti podatke o razini digitalne tranzicije gradova diljem Europe na temelju mišljenja i percepcije tijela lokalne samouprave i organizacija koje pružaju javne usluge.

Glavne ciljne skupine istraživanja su gradski službenici koji se bave pružanjem javnih usluga, kao i oni koji se bave informatičkim i komunikacijskim tehnologijama.

U istraživanju se može sudjelovati ispunjavanjem online upitnika (dostupan u EN, FR, DE, ES, IT).

Rok za podnošenje prijava je petak, 7. srpnja 2017. godine. Više informacija dostupno je OVDJE.  

Save the date!
24. - 25. svibnja 2017. godine, ESPON Seminar Valletta, Malta
'Revealing territorial potentials and shaping new policies - Contribution to the post-2020 Cohesion policy debate'

Više o svemu na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, nacionalne kontakt točke za ESPON. 


Nacionalna kontakt točka za ESPON

Obavještavamo sve zainteresirane dionike, donositelje odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini, znanstvenike, stručnjake, te ostalu zainteresiranu javnost da će u proračunskom razdoblju 2014-2020, ulogu nacionalne kontakt točke za ESPON program teritorijalne suradnje, obavljati Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Uloga nacionalne kontakt točke bit će suradnja s ESPON EGTC-om te povezivanje sa svim europskim donositeljima odluka, promocija transnacionalne suradnje na regionalnoj i lokalnoj razini, poticanje edukacije i uključivanje stručnjaka i ostalih u program ESPON. Također, Hrvatski zavod za prostorni razvoj sudjelovat će u promociji i diseminaciji ESPON teritorijalnih podataka.

Sve potrebne informacije možete naći na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj. Kontakt osobe: ingrid.gojevic@hzpr.hr i ariana.korlaet@hzpr.hr.


16.03.2015. - Tajništvo ESPON Programa suradnje objavilo je da je Europska komisija odobrila Program suradnje ESPON. Više informacija možete pročitati na sljedećem linku

Program suradnje ESPON

Možda vas zanima i...