Popis usklađenih tehničkih specifikacija na koje upućuje tehnički propis

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
(„Narodne novine" broj 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17.)

Ovim Tehničkim propisom utvrđuje se popis usklađenih tehničkih specifikacija za građevne proizvode te razdoblja početka i završetka njihove primjene kao i istodobnog postojanja primjene odgovarajućih normi, i to na način da je:

  • u Prilogu 1 dan popis usklađenih normi za građevne proizvode,
  • u Prilogu 2 dan Popis smjernica za europsko tehničko dopuštenje koje se sukladno članku 66. stavku 3. Uredbe (EU) br. 305/2011 mogu koristiti kao europski dokument za ocjenjivanje,
  • u Prilogu 3 dan Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje.

Usklađene norme iz Priloga 1 Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15., 24/15., 93/15., 133/15., 36/16., 58/16., 104/16., 28/17., 88/17.) mogu se pretraživati putem Kataloga hrvatskih normi i nabaviti u Hrvatskom zavodu za norme.

Europski dokumenti za ocjenjivanje (EAD) dostupni su na internetskim stranicama Europske organizacije za tehničko ocjenjivanje (EOTA). 

Upute na europske dokumente za ocjenjivanje (EAD) objavljene su u Službenom listu Europske unije C 417, 16.11.2018., str. 13.-25.C 077, 20.03.2019., str. 78.-79. i L 142, 29.05.2019., str. 69.-71.

Popis EAD