Područje energetske učinkovitosti

Zakoni


Uredbe

 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj 11/15)


Pravilnici

 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/17, 90/20, 1/21)

  Napomena: Nove izmjene Pravilnika koje stupaju na snagu 30. travnja 2021. odnose se na članak 18. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (»Narodne novine«, 90/20) vezano na sadržaj Izvješća  o provedenom redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije zgrade, te članak 22. vezano na Priloge  2, 3, 4. 

 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada
  („Narodne novine“ broj 81/12, 29/13, 78/13
  Propis je prestao važiti, ali se primjenjuju odredbe u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete  do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
  („Narodne novine“ broj 56/15)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava
  („Narodne novine“ broj 33/15, 56/15, 12/17)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu
  („Narodne novine“ broj 39/15, 56/15, 12/17)

 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline
  („Narodne novine“ broj 56/15, 12/17)

 • Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj 18/15, 06/16)

 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15, 54/20)

 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15, 133/15, 60/20)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru
  („Narodne novine“ broj 47/14)

 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  („Narodne novine“ broj  77/15)

 • Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu
  („Narodne novine“ broj  67/17)


Tehnički propisi

 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20)
   

Ostali akti

         

Zakonodavstvo EU


Ostali akti  EU


Propisi koji su prestali važiti ali se primjenjuju na započete postupke za vrijeme njihova važenja:

 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji
  („Narodne novine“ broj 152/08, 55/12, 101/1314/14
   
 • Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru
  („Narodne novine“ broj  69/12)
   
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17, 77/17)
   
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava
  (Narodne novine 79/13, 85/13
   
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada
  („Narodne novine“ broj 81/12, 64/13)
   
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina
  („Narodne novine“ broj 81/12, 79/13)
   
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj  97/14, 130/14)