Područni uredi građevinske inspekcije

Inspekcijske poslove u području građenja, provedbe stručnog nadzora građenja, održavanja i uporabe građevina, stupanjem na snagu Zakona o državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj 115/18), odnosno od 1. travnja 2019. godine preuzeo je Državni inspektorat.

Svoje podneske građevinskoj inspekciji, koja je sada dio Državnog inspektorata, građani mogu uputiti putem pisarnica u područnim jedinicama građevinske inspekcije po županijama.     Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
​tel: 01/ 23 75 100
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8:00-16:00
Područna jedinica u Bjelovaru - Odjel Bjelovarsko-bilogorske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
viši inspektor Damir Milobara, dipl.ing.građ. 

ADRESA: 43 000 BJELOVAR, Franjevačka 11a
Tel: 043/ 211-745
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati    

Područna jedinica u Čakovcu - Odjel Međimurske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Iris Rožmarić, dipl.ing.arh.

ADRESA: 40 000 ČAKOVEC, Zrinsko-Frankopanska 9
Tel: 040/ 370-810
Fax: 040/ 370-811
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Dubrovniku - Odjel Dubrovačko-neretvanske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
v.d. Anka Damić, dipl.ing.građ.

ADRESA: 20 000 DUBROVNIK, Vukovarska 16 
Tel: 020/ 312-808
Fax: 020/ 351-143
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Gospiću - Odjel Ličko-senjske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Josip Jukić, dipl.ing.građ. 

ADRESA: 53 000 GOSPIĆ, Kaniška 10
Tel: 053/ 572-246
Fax: 053/ 560-875
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Karlovcu - Odjel Karlovačke županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Vlatka Božić-Trivanović, dipl.ing.arh.

ADRESA: 47 000 KARLOVAC, Zrinski trg 8 (prizemlje lijevo)
Tel: 047/ 631-446
Fax: 047/ 631-445
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: svaki ponedjeljak od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Koprivnici - Odjel Koprivničko-križevačke županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Danijela Dundović, dipl.ing.građ.


ADRESA: 48260 KRIŽEVCI, I.Z. Dijankovečkog 18/I
Tel: 048/ 271-557
Fax: 048/ 271-559
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći petak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Krapini - Odjel Krapinsko-zagorske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Adrijano Vuksan, dipl.ing.geoteh.


ADRESA: 49210 ZABOK, Kumrovečka 6
Tel: 049/ 221-373
Fax: 049/ 221-062
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Osijeku - Odjel Osječko-baranjske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Verica Bježančević, dipl.ing.građ. 


ADRESA: 31 000 OSIJEK, Trg Lava Mirskog 3
Tel: 031/ 250-111
Fax: 031/ 200-283
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr  

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Pazinu - Odjel Istarske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Boris Bervida, dipl.ing.građ.


ADRESA: 52 000 PAZIN, Prolaz Frana Matejčića 8
Tel: 052/ 616-927
Fax: 052/ 616-925
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Požegi - Odjel Požeško-slavonske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Slavko Tomljenović, dipl.ing.građ.


ADRESA: 34000 POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 20, PP 508
Tel: 034/ 271-128
Fax: 034/ 314-387
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Rijeci - Odjel Primorsko-goranske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Snježana Jureša - Šubat, dipl.ing.građ.

ADRESA: 51 000 RIJEKA, Blaža Polića 2/I
Tel: 051/ 325-760
Fax: 051/ 325-784
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati.
Područna jedinica u Sisku - Odjel Sisačko-moslavačke županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Draženka Blažević-Baćan, dipl.ing.građ.
 

ADRESA: 44 000 SISAK, I.K.Sakcinskog 26 
Tel: 044/ 524-399
Fax: 044/ 524-397
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: svaki ponedjeljak od 8 do 12 sati

Područna jedinica u Slavonskom Brodu - Odjel Brodsko-posavske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Inoslava Šimović, dipl.ing.građ.


ADRESA: 35000 SLAVONSKI BROD, Trg pobjede 26A
Tel: 035/ 415-125
Fax: 035/ 415-126
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područni ured u Splitu

Pročelnik Ureda:
Vesna Bućan, dipl.ing.arh.

ADRESA: 21 000 SPLIT, Mike Tripala 6 
Tel: 021/ 340-350
Fax: 021/ 340-400
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

Za obavljanje poslova u Područnom uredu u Splitu, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Služba Split I za Grad Split i centralno područje Splitsko dalmatinske županije
  za područje za koje akte izdaju upravna tijela grada Splita i županije nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Splitsko-dalmatinske županije i to ispostave upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije u Hvaru, Omišu, Supetru i Visu
   
 • Služba Split II za ostalo područje Splitsko-dalmatinske županije
  za područje za koje akte izdaju upravna tijela grada Kaštela, Trogira i Makarske te županije nadležna za upravne poslove graditeljstva na području Splitsko-dalmatinske županije i to ispostave upravnog odjela Splitsko-dalmatinske županije u Imotskom, Makarskoj, Sinju, Solinu, Trogiru i Vrgorcu

 

PRIJEM STRANAKA: načelnica i glavne građevinske inspektorice primaju stranke prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 11 sati, a svaki inspektor ima svoj uredovni dan kada prima stranke

Područna jedinica u Šibeniku - Odjel Šibensko-kninske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Tamara Zorić, dipl.ing.građ. 

ADRESA: 22 000 ŠIBENIK, S. Radića 54
Tel: 022/ 212-704
Fax: 022/ 219-163
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: svaki dan od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Varaždinu - Odjel Varaždinske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Iris Rožmarić, dipl.ing.arh.

ADRESA: 42 000 VARAŽDIN, Kratka 1 
Tel: 042/ 301-680
Fax: 042/ 301-670
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Virovitici - Odjel Virovitičko-podravske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Mario Ištvanfi, dipl.ing.građ.

ADRESA: 33 000 VIROVITICA, Stjepana Radića 21. (dvorišna zgrada, I. kat) 
Tel: 033/801-292
Fax: 033/800-940
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati 

Područna jedinica u Vukovaru - Odjel Vukovarsko-srijemske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Sloven Fontana, dipl.ing.građ.
 

ADRESA: 32 000 VUKOVAR, Frankopanska 6 
Tel: 032/ 450-375
Fax: 032/ 450-376
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati

Područna jedinica u Zadru - Odjel Zadarske županije

Pročelnik PJ - načelnik Odjela:
Mladena Dorić-Bacalja, dipl.ing.građ.

ADRESA: 23 000 ZADAR, I. Mažuranića 30/I 
Tel: 023/ 309-800
Fax: 023/ 309-809
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

PRIJEM STRANAKA:

 • načelnica prima prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 8 do 11 sati
 • dežurni inspektor prima svaki ponedjeljak od 8 do 11:30 sati   
   

     

Područni ured u Zagrebu

Pročelnik ureda:
Davor Šantak, dipl.ing.građ.
 

ADRESA: 10 000 ZAGREB, Šubićeva 29 
Tel: 01/ 2375-100
E-pošta: gradevinska.inspekcija@dirh.hr

U Područnom uredu u Zagrebu, ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 • Služba Zagreb I
  za područje za koje akte izdaje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za upravne poslove graditeljstva i to za područja gradskih četvrti Podsljeme, Črnomerec, Gornji Grad-Medveščak, Podsused- Vrapče, Stenjevec, Trešnjevka-Sjever, Trešnjevka-Jug, Donji Grad i Trnje
   
 • Služba Zagreb II 
  za područje za koje akte izdaje upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za upravne poslove graditeljstva i to za područje gradskih četvrti Maksimir, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Sesvete, Pešćenica-Žitnjak, Novi Zagreb-Istok, Novi Zagreb-Zapad i Brezovica
   
 • Služba za Zagrebačku županiju

 

PRIJEM STRANAKA: prvi i treći ponedjeljak u mjesecu od 9 do 12 sati