Kontakt

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
Tel: 01 3782 444 
Fax: 01 3772 822

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00
OIB: 95093210687        MB: 2831317
 
Upiti stranaka (državna imovina) 
Tel:  01 6448-876 radnim danom od 9 do 11
e-pošta: nekretnine@mpgi.hr 
Rad sa strankama na lokaciji Ivana Dežmana 10 - utorkom i četvrtkom od 13 do 15 sati (uz prethodnu najavu)

Izdvojeno

O Ministarstvu